Угода Користувача


Дана угода користувача (далі - Угода) визначає умови використання користувачами матеріалів і всіх сервісів сайту vcom.biz (далі - Портал).

Отримуючи доступ до матеріалів і сервісів Порталу, Користувач або Підприємство вважається приєднаним до цієї Угоди і це означає, що Користувач або Підприємство повністю ознайомлений і згоден з усіма умовами цієї Угоди без будь-яких обмежень.

1. Умови розміщення та використання Інформації

1.1 При розміщенні Інформації на Порталі, Користувач підтверджує наявність у неї необхідних майнових авторських прав та на цій підставі надає vcom.biz невиключну (з правом видачі субліцензій), безстрокову, безвідкличну ліцензію на використання та публікацію розміщеної на порталі Інформації і не вимагає виплат авторської винагороди. При цьому, така Інформація може включати різні об'єкти авторського права: бази даних про товари та послуги, товарні знаки, фірмові найменування, корисні моделі, промислові зразки, а також інші об'єкти, на які Користувач має права інтелектуальної власності на відповідній території.
1.2 vcom.biz має право на обробку і відображення на своїх сторінках наданої Інформації, включаючи її структурування, редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування, переклад текстової частини Інформації на іноземні мови, інші операції, а також здійснення реклами.
1.3 Відповідно до наданої Користувачем невиключної ліцензії, vcom.biz має право здійснювати рекламу товарів і послуг, розміщених на Порталі за власним розсудом, зокрема: обробку наданого Контенту, включаючи його структурування, редагування, об'єднання, поділ, перекомпонування та інші операції, а також переклад текстової частини Контенту на інші мови.
1.4 Користувач не має права розміщувати Інформацію, яка будь-яким чином порушує права третіх осіб, включаючи права інтелектуальної власності, зокрема, авторські права, права на товарні знаки, винаходи, корисні моделі і промислові зразки та ін., майнові права і т. п., фотографії, тексти і т.п ..
1.5 vcom.biz вправі, після отримання від третіх осіб повідомлень про порушення прав інтелектуальної власності законних правовласників, самостійно видалити з Порталу спірну Інформацію.

2. Права та обов'язки vcom.biz

2.1 vcom.biz в праві розміщувати на Порталі інформацію з відкритих джерел разом з інформацією про товари та послуги Користувача і Підприємства. Дану інформацію vcom.biz використовує з метою зробити Портал більш корисним і зручним для всіх відвідувачів Порталу.
2.2 vcom.biz має право в будь-який момент запросити у Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації на Порталі, і запросити в зв'язку з цим підтверджуючі документи.
2.3 vcom.biz має право стягувати плату за надання певних послуг з використанням Порталу.
2.4 vcom.biz залишає за собою виключне право без будь-яких зобов'язань перед Користувачем або Підприємством, змінювати або припиняти функціонування Порталу або пропонованихна ньому послуг і видаляти (тимчасово або остаточно) дані, надані Користувачем.
2.5 Всі програмні продукти vcom.biz захищені законами про інтелектуальну власність та відповідним міжнародним законодавством.
2.6 Користувач використовує Портал на свій власний страх і ризик. Інформація та послуги Порталу надаються "як є". vcom.biz не приймає на себе ніякої відповідальності, в тому числі і за відповідність Інформації та послуг меті Користувача.
2.7 vcom.biz не несе відповідальності перед Користувачем, Підприємствами та третіми особами за наслідки використання Інформації, розміщеної на Порталі для торговельних, кредитних і інших бізнес-операцій.
2.8 vcom.biz не несе відповідальності за будь-який збиток, який може бути нанесений комп'ютерам Користувача і даним Користувача в результаті використання Порталу.
2.9 vcom.biz не несе відповідальності за достовірність рекламної інформації, якість рекламованих товарів, робіт і послуг Користувача або Підприємства. За достовірність рекламної інформації, якість рекламованих товарів, робіт і послуг, відповідальність несе Користувач або Підприємство, які по відношенню до Порталу мають статус рекламодавця.
2.10 vcom.biz не несе відповідальності: за прямі або непрямі збитки, а також будь-який збиток, отримані в результаті використання або неможливості використання Порталу; несанкціонованого доступу третіми особами до комунікацій і комп'ютерів Користувача; дії в мережі будь-якої третьої особи щодо Користувача або Підприємства Порталу.
2.11 vcom.biz може, але не зобов'язаний, переглядати, змінювати або видаляти інформацію, розміщену Користувачем на Порталі.
2.12 Надана Користувачем інформація може бути використана vcom.biz згідно з умовами цієї Угоди.
2.13 vcom.biz має право здійснювати інформаційні розсилки іншим користувачам Порталу, з використанням інформації про товари та послуги, які надаються Користувачем, які можуть містити також і інші матеріали та інформацію рекламного характеру.
2.14 vcom.biz, для отримання статистичних даних про роботу Порталу, а також в цілях забезпечення безпеки (запобігання «зломів», хакерських атак і т.п.) і коректної роботи програмних і апаратних засобів Порталу, має право використовувати технічні засоби та методи захисту інформації, програм і баз даних.
2.15 vcom.biz вправі отримувати інформацію про географічне розташування Користувача, про використовуване комп'ютерне обладнання і його компоненти, включаючи програмне забезпечення тощо. Користувач підтверджує свою згоду на отримання зазначеної інформації vcom.biz.

3 Права та обов'язки Користувача або Підприємства

3.1 Користувач або Підприємство має право використовувати Портал в рамках цієї Угоди.
3.2 Користувач або Підприємство зобов'язується надавати правдиву, точну і повну інформацію з питань, пропонованих в Формах Порталу (Заявки, Анкети і т.п.), і підтримувати цю інформацію в актуальному стані.
3.3 Користувач або Підприємство несе відповідальність за всю інформацію (дані, текст, фотографії, графіку, повідомлення та інші матеріали), що розміщується ним або передається vcom.biz для розміщення на Порталі.
3.4 Користувач або Підприємство зобов'язується не використовувати Портал для:
розміщення, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації інформації та матеріалів, які є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей;
видачі себе за іншу людину або представника організації, або співтовариства без достатніх на те прав, а також введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів;
копіювання, розсилки, публікації або використання іншим чином інформації та/або результатів інтелектуальної діяльності розміщених на Порталі, без письмового дозволу vcom.biz;
розміщення, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації на Порталі інформації та матеріалів про товари та послуги, які Користувач не має права пропонувати до продажу, рекламувати або робити доступними згідно із законом. У разі, якщо законодавство держави, на території якої знаходиться Користувач або Підприємство, містить обмеження або заборону на пропозицію певних товарів і послуг, Користувач самостійно несе відповідальність за дотримання вимог такого законодавства при розміщенні ним на Порталі інформації та матеріалів про товари та послуги.
несанкціонованого доступу до бази даних користувачів Порталу, втручання в його програмний код, використання помилок програмного забезпечення Порталу (Користувач зобов'язаний негайно повідомляти про них Адміністрацію за адресою будь-яким зручним способом, або звернутись до адміністрації порталу).
розміщення, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації інформації та матеріалів, які зачіпають будь-який патент на винахід, корисну модель, або промисловий зразок, а також товарний знак(и), комерційну таємницю, копірайт або інші права інтелектуальної власності та/або авторські та суміжні права третьої сторони;
умисного порушення українського законодавства або норм міжнародного права.
3.5 У разі надання Користувачеві або Підприємству особистого пароля доступу до захищених розділів Порталу, Користувач або Підприємство несе відповідальність за збереження свого пароля, а також за все, що буде зроблено на Порталі під паролем Користувача або Підприємства.
3.6 Користувач зобов'язується не передавати права та обов'язки за цією Угодою, в тому числі передавати пароль третім особам, якщо інше письмово і попередньо не буде схвалено vcom.biz.
3.7 Користувач зобов'язується не поширювати інформацію, розміщену на Порталі або програми Порталу, цілком або частинами, без письмового дозволу vcom.biz. Поширення інформації або програм Порталу, цілком або частинами, без письмового і попереднього дозволу vcom.biz є порушенням авторських прав vcom.biz.
3.8 Користувач згоден з тим, що vcom.biz не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов'язань перед Користувачем у зв'язку з будь-якими можливими або виниклими втратами або збитками, пов'язаними з будь-яким вмістом Порталу, реєстрацією авторських прав та відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними або отриманими через зовнішні сайти або ресурси, або інші контакти Користувача, які він здійснив, використовуючи розміщену на Порталі інформацію або посилання на зовнішні ресурси.

4. Зміна та припинення дії Угоди

4.1 vcom.biz вправі у час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни набирають чинності після закінчення 3 (Трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов'язаний відмовитися від доступу до Порталу, припинити використання матеріалів та сервісів Порталу.
4.2 Продовження використання Користувачем або Підприємством Порталу після розміщення на ньому зміненої редакції Угоди розуміється як прийняття ним Угоди в новій редакції.
4.3 У разі надання Користувачем неправдивої, неточної і неповної інформації або відмову в підтримці цієї інформації в актуальному стані, vcom.biz має право призупинити або припинити доступ Користувача до Порталу.

5. Вирішення спорів

5.1 При виникненні будь яких спорів Адміністрація Порталу наполегливо рекомендує звернутись в службу підтримки для врегулювання таких суперечок методом переговорів.
5.2 vcom.biz візьме до уваги всі обґрунтовані вимоги і прийме належні заходи для того, щоб вирішити суперечку за допомогою переговорів, або альтернативних процедур вирішення спорів, шляхом посередництва або арбітражу в якості альтернативи судовому розгляду.
5.3 У випадку виникнення спору між користувачами Порталу, vcom.biz (включаючи в т.ч. будь-які посадові особи vcom.biz, представників / агентів vcom.biz, дочірні компанії vcom.biz і їх співробітників) звільняється від претензій і вимог відшкодування будь-якого збитку, що витікає з таких суперечок або виникає у зв'язку з ними.

6. Інші умови

6.1 Ця Угода не створює будь-яких відносин представництва, агентських, франчайзингу, посередництва, партнерства, спільної діяльності, трудових відносин.
6.2 vcom.biz має право на власний розсуд і без згоди Користувача поступитися правами та обов'язками за цією Угодою третім особам. У разі поступки vcom.biz своїми правами і обов'язками, ця Угода повністю зберігає свою дію, а права і обов'язки vcom.biz переходять до правонаступника.
6.3 Сторони цієї Угоди звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, якщо таке невиконання викликано дією непереборної сили («форс-мажор») надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До них в т.ч. віднесені масові заворушення, рішення органів державної влади, стихійні лиха, пожежі, катастрофи, перебої в електроживленні, глобальні перебої в роботі українських і міжнародних сегментів мережі Інтернет, збої систем маршрутизації, збої в розподіленій системі доменних імен, збої, викликані хакерськими і DDOS-атаками .
6.4 Всі електронні повідомлення у вигляді будь-яких документів, повідомлень і волевиявлень, які оформлені або передані дистанційно в ході виконання цієї Угоди, і на які отримано підтвердження отримувача про доставку, визнаються здійсненими у письмовій формі належним чином.
6.5 При цитуванні матеріалів Порталу, включаючи авторські твори, які охороняються, посилання на Портал vcom.biz обов'язкове.

7. Політика конфіденційності

7.1 Відправляючи форму зі своїми персональними даними зі сторінок Порталу з відміткою «з користувальницькою угодою ознайоми (вся/лась) і приймаю її» Користувач підтверджує свою згоду на обробку персональних даних в базі даних Порталу vcom.biz відповідно до Закону «Про захист персональних даних». Цим Користувач погоджується на передачу Порталом його персональних даних невизначеному колу третіх осіб - відвідувачів Порталу. vcom.biz здійснює фізичні, електронні, адміністративні та технічні заходи безпеки проти несанкціонованого розкриття, зміни, використання персональних даних Користувачів і Підприємств.
7.2 Цим Користувач підтверджує, що дана згода є належним письмовим повідомленням про включення його персональних даних до бази даних Порталу і не вимагає надання Порталом будь-якого окремого повідомлення з прав користувача, мети обробки персональних даних та третіх осіб, яким передаються персональні дані користувача, та/або міняють персональні дані Користувача відповідно до цієї Угоди.

8. Контактна інформація.

8.1 Представники vcom.biz уважно поставляться до всіх зауважень користувачів або Підприємств з приводу цієї Угоди. Свої коментарі, зауваження або пропозиції прохання направляти через форму зворотного зв'язку.
  • Нагадати пароль